Nhận xét của bạn
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể viết nhận xét.
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét trước
Rất hài lòng
Dùng rất dễ chịu mình dán vào giảm hẵn đau. Cảm giác dễ chịu. Rất hài lòng
Le | 26/04/2018 10:08 SA
Nhận xét này có hữu ích? Không (0/0)
Chat trực tuyến