Nhận xét của bạn
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể viết nhận xét.
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét trước
Dùng Tốt
Bé mình dùng đỡ quấy hơn khi mọc răng. Chỉ Sốt nhẹ, rất hài lòng
Le | 26/04/2018 9:57 SA
Nhận xét này có hữu ích? Không (0/0)
Chat trực tuyến