photo thanhtoan_zps46bb7551.jpg

Để việc thanh toán cũng như việc giao nhận hàng thành công giữa đôi bên, Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu và chọn phương thức thanh toán thích hợp nhất.

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Ø  Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng.

Ø  Chuyển khoản qua ngân hàng.

Chi tiết như sau:

* THANH TOÁN TIỀN MẶT CHO NGƯỜI GIAO HÀNG

      + Nếu địa điểm giao hàng là địa điểm thanh toán thì Thanh Nhã Shop sẽ thu tiền khi giao hàng.

      + Nếu địa điểm giao hàng khác với địa điểm thanh toán Thanh Nhã Shop sẽ thu tiền trước khi giao hàng. Bạn sẽ được yêu cầu cho biết cụ thể thời gian thanh toán khi vào đặt hàng.

* CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Quý khách thanh toán qua ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản theo thông tin người nhân dưới đây. Khi nhận được thông báo nhận tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.


Thông tin người nhận như sau:

Vietcombank

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Năm

Số tài khoản: 025 100 230 8840

Văn phòng giao dịch: Bình Tây

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Năm

Số tài khoản: 1607 205 319 481

Văn phòng giao dịch: Phan Đình Phùng